Bemiddeling

Iedereen wil graag in vrede leven, maar helaas hebben we allemaal wel eens te maken met de dagelijkse problemen die zich in alle aspecten van het leven kunnen voordoen. Vaak laat de ernst van de zaak ons geen andere keuze dan naar de rechtbanken te gaan voor een eerlijke oplossing. Hierdoor zitten de rechtbanken, en in het bijzonder hier in Alicante, tot over hun oren in het werk, waardoor juridische professionals zoals wij op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren om geschillen op te lossen en zo mogelijk de belangen van de burger nog beter te behartigen. Een van de formules is de BEMIDDELING, wat niets anders is dan dat de partijen vrijwillig zelf tot een akkoord komen op basis van oplossingen die ze zelf voorstellen, met de bijstand van een professional die geen beslissingen neemt maar de partijen orienteert in het bemiddelingsproces.

PEÑALVER ADVOCATEN kan deze nabije toekomst niet uit de weg gaan. Daarom zijn we niet enkel ADVOCATEN, MAAR OOK BEMIDDELAARS. Onze opdracht als rechtsdienaars bestaat erin de burger te helpen om zijn of haar problemen zo doeltreffend mogelijk op te lossen.

De redenen die ons ertoe brengen dit nieuwe proces van conflictoplossing aan te bieden, zijn de volgende:

  1. Snelheid, aangezien binnen een maximum termijn van drie maanden, afhankelijk van de ernst van de zaak, het geschil opgelost kan zijn. Hierbij worden voortdurende spanning en confrontaties tussen de partijen vermeden en kan het probleem doeltreffender worden opgelost, aangezien het eigenlijk zichzelf oplost wanneer het zich voordoet.
  2. Vertrouwelijkheid, waardoor wordt gewaarborgd dat de rechten van de partijen niet worden geschonden indien de partijen na een mislukt bemiddelingsproces alsnog naar de rechtbank trekken.
  3. Onzijdigheid, aangezien de bemiddellaar de oplossing of de beslechting van het geschil niet beïnvloedt, maar ervoor zorgt dat de “emotionele intelligentie” van de partijen wordt aangewend. Hierdoor kunnen ze hun emoties positief beheren en richten op de oplossing van hun geschil. Bovendien helpt dit hen elkaars behoeften in te zien en zich met de andere partij in te leven. Het resultaat hiervan is dat er compatibele en haalbare belangen en behoeften ontstaan.
  4. Onderhandeling als instrument om problemen op te lossen, in plaats van confrontatie en dwang. Onderhandeling in een sfeer van gelijkheid kan tot een overeengekomen oplossing leiden die eenvoudiger uit te voeren is.
  5. De kosten om tot een akkoord te komen, zijn logischerwijs veel lager.
  6. Vertrouwen van de partijen in de bemiddelaar, die helpt om tot een vreedzame oplossing te komen en de burger tegelijkertijd laat zien dat er andere manieren zijn om geschillen aan te pakken en op te lossen.
  7. Naleving van het akkoord, als het werkelijk gebaseerd is op de goede wil van de partijen om het geschil op te lossen. Dit brengt waarden als loyaliteit, eerlijkheid en oprechtheid naar voren, wat wordt bekrachtigd door een document te ondertekenen waarin het akkoord gedetailleerd wordt beschreven. Vervolgens wordt hiervan een authentieke akte opgesteld bij de notaris, met dezelfde rechtsgevolgen als een rechterlijke beslissing. M.a.w., deze akte is gelijk aan een executoriale titel.

PEÑALVER ADVOCATEN EN BEMIDDELAARS kiest resoluut voor deze nieuwe formule voor conflictoplossing als alternatief voor gerechtelijke procedures. Bemiddeling neemt echter de mogelijkheid om alsnog naar de rechtbank te trekken niet weg en als er toch al een gerechtelijke procedure zou lopen, wordt deze door bemiddeling niet opgeschort. Het is zelfs zo dat alle overeenkomsten van ons kantoor een bepaling bevatten waarbij de partijen zich ertoe verbinden eerst een beroep te doen op bemiddeling alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Ons kantoor biedt bemiddelingsdiensten op burgerlijk vlak (erfenissen, overeenkomsten, contractuele en buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid) en op strafrechtelijk vlak.